הדגשת תרומתה של יהדות מרוקו והשגיה בישראל

בכל הופעותינו הציבוריות, מעלה הפדרציה על נס את חלקה של יהדות מרוקו בתקומת העם והמדינה.

קרא עוד
המתנדבים בעם

פועלה המבורך של הפדרציה מתקיים הודות לחברי הוועד המנהל, יו"ר הסניפים, תורמי המאמרים ועוד... הפועלים בהתנדבות מלאה.

קרא עוד