הדגשת תרומתה של יהדות מרוקו והשגיה בישראל

הדגשת תרומתה של יהדות מרוקו והשגיה בישראל

בכל הופעותינו הציבוריות, במאמרים לעיתונים, בראיונות לכלי התקשורת, הפדרציה מעלה על נס את חלקה של יהדות מרוקו בתקומת העם והמדינה, בהקמתם של 111 יישובים ומושבים חקלאיים לאורכה ולרוחבה של המדינה. בצפון הארץ ובדרומה, יישובים אלה, היוו חומות- מגן אנושיות נגד חדירת מחבלים מלבנון ומסוריה, וכך, בדרום מפני התנכלויות של הפדאיון ומסתננים ממצרים. הפדרציה גאה ומתברכת בייצוגה הגדול של יהדות מרוקו, מעבר לכמותה באוכלוסיה;  בכנסת, בממשלה, כ- 50% מראשי ערים ומועצות, הינם יוצאי מרוקו. רבים הקצינים והאלופים בצה"ל מיהדות זו, וכך במשטרה ובחילות המודיעין. אין ספק שיהדות מרוקו תפסה מקום נכבד בהנהגת המדינה.


מאמרים נוספים בנושא:

אשרי יהדות מרוקו שככה לה!

יהדות מרוקו ערכיה והשגיה בישראל

יחס האשכנזים והמזרחיים לפלשתינאים

המזרח התיכון לקראת הסכם שלום יהדות מרוקו-יונה או נץ

ערגנו לירושלים וזכינו בה