המתנדבים בעם

המתנדבים בעם

אנו גאים ומתברכים בעובדה, שכל חברי הועד המנהל, לרבות יו”ר הועד, הגזבר, המזכ”ל, היועץ המשפטי ואחרים, לתורמי המאמרים לכתב העת ולאתר, וכן ל- 101 ראשי ופעילי הסניפים בארץ ובתפוצות, הפועלים בהתנדבות מלאה, תוך הזדהות עמוקה עם יעדינו ומטרותינו. הודות להם אנו יכולים לקיים שורת מפעלים ערכיים-תרבותיים-מורשתיים. תבאונה עליהם התודה והברכה!