כתב העת הדיגיטלי "יהדות מרוקו:מורשת, הגות ואמנות"


מטרת כתבי העת : 1. לחזק את תחושת השייכות לשורשנו ותרבותנו, וזאת, כחלק ממחויבותנו העמוקה לנושא. 2. להנגיש באמצעי המדיה ידע רב ככל הניתן אודות חקר המורשת וההווי של יהדות מרוקו וערכיה במאמרים עממיים. 3. לשמש במה, עבור חוקרים/ בעלי יידע/ מקצוע העוסקים בתחומים מגוונים הקשורים למרוקו ככלל וליהדות מרוקו בפרט. מה בכתבי העת: שפע מאמרים המכילים ידע היסטורי רב ומגוון אודות יהדות מרוקו, סקירות מסע שורשים שנתי במרוקו, בעריה, כפריה ואתריה ההיסטוריים, אודות אישים ומנהיגים בתולדות יהדות מרוקו אשר השפעת