פרסומים, כתבי עת, סרטים ומדיה

פרסומים, כתבי עת, סרטים ומדיה

1.  "דבר הפדרציה העולמית”: כל שנה אנו מפיקים שנתון “דבר הפדרציה העולמית”, בן 80-72 עמודים מהודרים על נייר כרומו, שבו מסוקרים, במלל קצר ותמונות ממחישות, האירועים המרכזיים של הפדרציה העולמית בישראל ובתפוצות לאורך השנה. בשנתון, מובאים דיאגרמות של סכומי המלגות ומספר המילגאים לאורך השנים. והעיקר: מכתבי תודה מרגשים לתורמים מהסטודנטים מקבלי המלגות, בליווי תמונותיהם ופרטיהם, כולל התואר הנלמד, העיר, מוצא הורים, והמוסד האקדמי.

2.  "כתב העת הדיגיטלי: יהדות מרוקו, מורשת הגות ואמנות": לקראת חג הפסח ולקראת ראש השנה, אנו מפיקים את כתב עת הדיגיטלי בן 64 עמודים. מיטב החוקרים והסופרים מפרסמים את מאמריהם, הזוכים לקריאה רבה ע״י סטודנטים ומוסדות אקדמאים. כתבי העת מועלים כמהדורה דיגיטלית בכל אמצעי המדיה העומדים ברשתות החברתיות של הפדרציה וכוללים אפשרות לדפדוף ידידותי, תוכן עניינים חיצוני, חיפוש ועוד...

3. אתרים ורשתות חברתיות: כל פרסומי הפדרציה העולמית ואירועיה מועלים לאתר האינטרנט שלנו, שכתובתו www.fede-maroc.com וגם לעמוד הפייסבוק והיוטיוב שלנו, הזוכים לעדכון מתמיד. אמצעי מדיה אלו, הינם חלון הראווה שלנו לפעילות סניפי הפדרציה בישראל ובתפוצות ובמה לדיאלוג מתמיד עם כלל הציבור.

4. סרטים: עד כה הפיקה הפדרציה העולמית כ-50 סרטים, חלקם הגדול בשותפות עם רשתות הטלוויזיה, וגם הם מופיעים במרוכז ביוטיוב שלנו וזוכים לצפיות רבות. הסדרה המפורסמת ביותר לה היתה שותפה הפדרציה ביחד עם ערוץ 1, היא “אגוז”-סדרה בת 3 פרקים שגוללה את סיפור עלייה יהודית ממרוקו בכלל וטביעת ספינת “אגוז” בפרט. כל סרט מסקר אירועים או נושאים, שעניינם ערכיה, מורשתה ותרבותה של יהדות מרוקו.

כחלק ממחויבותנו העמוקה לנושא, באמצעי המדיה העומדים לרשותנו, אנו משתדלים להנגיש עבור אלפי הגולשים הנכנסים אליהם בכל חודש, ידע רב ככל הניתן אודות חקר המורשת וההווי, כדי לחזק את תחושת השייכות לשורשנו ותרבותנו בהקשר לידע היסטורי רב אודות יהדות מרוקו, סקירות מסע שורשים שנתי במרוקו, בעריה, כפריה ואתריה ההיסטוריים, אודות אישים ומנהיגים בתולדות יהדות מרוקו אשר השפעתם ניכרת עד היום ועוד... רוב המבקרים ככולם, מביעים הוקרה לפדרציה העולמית על פועלה.