"ספר הזהב ליהדות מרוקו"

"ספר הזהב ליהדות מרוקו" - מפעל הרשמה והנצחה שיופקד למשמרת עולם במשכן נשיאי ישראל בירושלים.

יוצאי מרוקו ואוהדיהם, בארץ ובתפוצות, נקראים להתפקד ולהירשם ב”ספר הזהב”. עוצבה תעודת הרשמה מהודרת, בהטבעת והבלטת זהב, הנושאת את חתימות ראשי המדינה. כמו כן, הוצע לאנשים להנציח בדרך זו יקירים שהלכו לעולמם.

“ספר הזהב” מוצב במלוא הדרו במשרדי הפדרציה. דפי הספר חולקו ל-4 קטגוריות: ראשי מדינה ונבחרי-עם; תורמים וחברות ציבוריות; הנצחת יקירים שהלכו לעולמם בישראל; ונרשמים ומונצחים בתפוצות. הוזמנה תוכנה מיוחדת ל”ספר הזהב”, המאפשרת אחזור מידע על הנרשמים ואיתור מיידי של כל נרשם במקומו בספר. כמוסכם עם נשיא המדינה דאז-מר משה קצב, “ספר הזהב” ישכון כבוד במשכן נשיאי ישראל למשמרת דורות.


הרשמה לספר הזהב ליהדות מרוקו

להרשמה לספר הזהב ליהדות מרוק ו/או להנצחת יקירים שהלכו לעולמם בארץ ובתפוצות, ולקבלת תעודה בהטבעה ובהבלטת זהב 24 קראט - במרכזה יודפס שמו המלא של הנרשם או המונצח.
ניתן ליצור קשר טלפוני עם משרדי הפדרציה העולמית בטלפון : 02-6257377

ספר הזהב ליהדות מרוקו אשר יופקד בבית הנשיא, מוצג בידי סם בן שטרית-יו"ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

תעודת הרשמה בספר הזהב-לדוגמא
העמוד הפותח את ספר הזהב אשר יופקד בבית הנשיא

להלן הכיתוב מהעמוד הפותח (תמונה שמאלית)

ספר הזהב ליהדות מרוקו
ספר הזהב ליהדות מרוקו, הינו אחד מיוזמותיה ההיסטוריות של הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו.
זהו מפעל הרשמה, הנצחת יקירים והזדהות עם מורשתה, תרבותה וערכיה של יהדות מרוקו.

כביטוי להערכתנו לתורמים ולמסייעים בידינו בדרך להגשמת מטרותינו,
אנו מעניקים לכל נרשם תעודת הרשמה מהודרת, בהטבעת זהב, כשהיא חתומה ע"י אישי מדינה.

יוצאי מרוקו ואוהדיהם, בארץ ובתפוצות, נקראים להתפקד ולהירשם ב"ספר הזהב",
ולתרום איש איש כפי יכולתו למען המטרות הבאות:

♦ חיזוק רקמת אחדותנו הלאומית.
♦ סיוע לסטודנטים, מעוטי הכנסה, מכלל קהילות ישראל.
♦ הנחלת מורשת עמנו וזו של יוצאי מרוקו בכללן.
♦ הדגשת חלקה של יהדות מרוקו בתקומת העם והמדינה.
♦ סיוע לעולים החדשים בצעדיהם הראשונים במולדת.

"ספר הזהב" הינו בחסות כבוד נשיא מדינת ישראל והוא יופקד במשכנו למשמרת עולם.