טיפוח קשרינו עם מרוקו, השלטונות וראשי הקהילות

טיפוח קשרינו עם מרוקו, השלטונות וראשי הקהילות

"טיפוח קשרים עם מרוקו" - עידוד ביקורים הדדיים וקיום קונגרסים לדיון בנושאים ערכיים ומשותפים.

קשר עם יהדות התפוצות - הרחבת רשת סניפי הפדרציה בכל מדינה ועיר, שיש בה ריכוז של יוצאי מרוקו וטיפוח קשרים תרבותיים-מורשתיים עם הקהילות.

 מדי שנה, יוצאת משלחת בת כ-40 איש ל”מסע שורשים” במרוקו. כאקט ראשון, אנו מבקרים במתחם הפנימי והנחשב לקודשי הקודשים של ממלכת מרוקו- מוזיליאום מוחמד החמישי. רק משלחות של נשיאים ומלכים זוכות לבקר במקום, בלווית גנרל האחראי על המקום. אנו עורכים תפילת אשכבה למלכים מוחמד ה5- שעשה כמיטב יכולתו להגן על יהודי מרוקו במלחמת העולם השניה, ולזכר המלך חסן השני, ממשיך דרכו של אביו מוחמד החמישי, ומי שהתיר לח”מ להעלות את עצמותיהם של מעפילי “אגוז” מאל-חוסימה שבצפון מרוקו למדינת ישראל.  קבלות פנים מרגשות נערכות למשלחת  ע”י הסנט והפרלמנט, וכן ע”י ראשי הקהילות בערים: מקנס, פאס, רבאט, מראקש, קזבלנקה ואגדיר. חברי המשלחת מתקבלים בכבוד רב, הן בסנט המרוקני והן בפרלמנט, ומקיימים רבי-שיח על נושאים משותפים ערכיים, כגון: “יחס מלכי מרוקו ליהדות במדינה זו לאורך מאות בשנים”, או על “ערכים אוניברסאליים ביהדות ובאיסלם”.

מסורת מזה שנים, שידידנו הסנטור מוחמד רדה בוטייב, מקבל אותנו בוילה רחבת הידיים שלו ברבאט, בלווית תזמורת, ומגיש לנו סעודה כשרה למהדרין כיד המלך. הסנטור בוטייב חיבר 7 ספרים על יהדות מרוקו. מאמרו על טביעת “אגוז” התפרסם בכתב העת הדיגיטלי מס’ 2.

ערבים דומים, מתקיימים לכבוד המשלחת בפאס ע”י ד”ר ארמונד גיגי, נשיא הקהילה ויו”ר סניף הפדרציה העולמית במרוקו; במראקש ע”י נשיא הקהילה ז’קי קדוש; בקזבלנקה ע”י הקהילה או ע”י יו”ר סניף הפדרציה במקום, מתילדה דהן; באגדיר ע”י נשיא הקהילה סימון לוי; ברבאט ע”י יו”ר הפדרציה במקום מר דוד טולדנו.