הנצחת המלך חסן II

הנצחת המלך חסן II

עם ישראל ויוצאי מרוקו בעולם מצדיעים ומנציחים באהבה את זכר המלך חסן II

ביום שישי 23 ביולי 1999, מלך מרוקו חסן II, שכולנו אהבנו והערצנו הלך מאיתנו, והוא אך בן 70. היה זה יום עצוב עבור מאות מיליונים בני אדם בעולם. יום אכזר ונמהר. בישראל, בערב זה, קטעה הטלוויזיה את שידוריה והודיעה את הבשורה המרה. אבל כבד ירד על יוצאי מרוקו ומבתים רבים עלה בכי חרישי.

באותו ערב, הוזמנתי לטלוויזיה ע”י הכתב אהוד יערי, כדי להעלות קווים לדמותו של מלך גדול ואהוב זה, ולספר במקצת על 40 שליחויותי מטעם ראשי ממשלת ישראל: שמעון פרס, יצחק רבין ז”ל, ויצחק שמיר ז”ל אצל המלך.

בו במקום, הכרזתי על שבעת ימי אבל בקרב יהדות מרוקו. לזכר המלך חסן II, ציינתי שנקים מועצה ציבורית בנשיאות משותפת של שמעון פרס ואנוכי. ניזום סדרה ארוכה של מפעלי הנצחה לזכר המלך חסן. כך הוקמו בערים שונות: רחובות, כיכרות, גנים, פארקים, שדרות ועוד, הנושאים את שם המלך חסן II.

כמו כן, יזמנו הנפקת בול דואר לזכרו. סרט מרגש בשם “הוקרה למלך חסן II”, גרם להתרגשות רבה בקרב משפחת המלוכה, וברחבי מרוקו עת רואיינתי ע”י רשתות הטלוויזיה של מדינה זו. פתחנו “ספר הזיכרון למלך חסן II”. אלפים נרשמו ותרמו כספים להנצחת זכר המלך. לכל תורם הוענקה תעודת הרשמה-אישית מהודרת, בהטבעת זהב, והחתומה ע”י: שמעון פרס, הרב שלום משאש ז”ל והח”מ.

הנצחת זכרו של המלך חסן II, הינה עבורנו חובה מוסרית-רגשית-ציבורית-מדינית והיסטורית, בבחינת: ככה ייעשה למלך, שהיה טוב ומטיב ליהודים.

ינוח המלך חסן II על משכבו בשלום בגן עדן העליון!


מאת: סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית