דמויות מופת בעם ישראל

דמויות מופת בעם ישראל

סברנו, בהיותנו הארגון הגדול ביותר במדינת ישראל, שעלינו לבחור כל שנה בדמות מופת אחת ולקיים טקס מרשים ורב משתתפים, לקרוא בקהל-עם את תוכן המגילה המהודרת, בה מובאים קורות חייו של המעוטר והנימוקים להכתרתו לדמות מופת. המגילה מעוטרת בסמלי שניים עשר שבטי ישראל, בצירוף חתימות הנוכחים. כך הוכתרו לדמויות מופת: אריאל שרון ב-2002, הרב ישראל מאיר לאו ב-2003, נשיא המדינה דאז, שמעון פרס ב-2004, שרת החינוך לימור לבנת-2005, נוחי דנקנר, הנהלת בנק הפועלים ועד לדמויות מופת בתפוצות: ז’אן פייר בונשאר, לשעבר נשיא הקונסיסטואר בצרפת, הרב משה דאדון מלונדון, הרב אברהם עמר מניו-יורק ועוד... התחלנו בהכתרתם של ראשי המדינה, כדי להקנות יוקרה לתואר ‘דמות מופת’.