כתב העת הדיגיטלי "יהדות מרוקו:מורשת, הגות ואמנות" #כתב העת הדיגיטלי