יהדות מרוקו #מרוקאית


חכמת הפתגם של יהודי מרוקו

ברוב השפות הפתגם הוא היהלום שבכתר. זה המשפט שהדובר מציג כדי להדגיש ולהוכיח את טענתו. במרוקאית הפתגם רחוק מלהיות היהלום שבכתר.

קרא עוד