ישיבת תכנון של הועד המנהל של הפדרציה העולמית -ינואר 2023

ישיבת תכנון של הועד המנהל של הפדרציה העולמית -ינואר 2023


בתחילת ינואר 2023 התכנס הועד המנהל של הפדרציה העולמית, חלקו במשרד וחלקו הצטרף בזום. נשלח קישור להצטרפות לזום ליו"ר סניפי הפדרציה. מטרת המפגש היתה לתכנן את הפעילות והכספים לשנת 2023. פרוטוקול המפגש נמצא במשרדי הפדרציה ונשלח לנוכחים.


יושבים מימין: הרב יעיש יחיאל פרץ-רב הפדרציה, שלמה אביטן-חבר ועד, סם בן שטרית-נשיא הפדרציה, ד"ר יוסי ונונו-יו"ר הועד המנהל. עומדים מימין: איציק בן-אבי, משה מוריס אדרי, אברהם בן-דוד-חבר הנהלה, פרופ' אהרן ממן-יו"ר ועדת קרן מלגות, אליזבט בראל-עורכת, חנוך ארנטרוי-רו"ח של העמותה.