מטרות על+חוברת תדמית

"קרן מלגות" לסטודנטים מעוטי-הכנסה מכלל קהילות ישראל

הנחלת מורשת יהדות מרוקו, בישראל ובתפוצות, כחלק ממורשת עמנו  

הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות זו בתקומת העם והמדינה  

טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו  

סיוע לעולים החדשים ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ


מה בחוברת:
דבר יו“ר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
אגדה שהפכה למציאות
חברי הועד המנהל ובעלי תפקידים בפדרציה
מבוא
יוזמות ומפעלים חסרי תקדים:
1. “ספר הזהב ליהדות מרוקו”
2. “מדליון המעברה” ותעודת הצדעה ליוצאי המעברות
3. דמויות מופת בעם ישראל
4. מלגות לימודים לסטודנטים מעוטי-הכנסה, ללא הבדל ארצות מוצא הוריהם
5. יום הצדעה ליהדות מרוקו
6. אזכרה ממלכתית מרכזית ואזכרות מקומיות למעפילי “אגוז”
7. טיפוח קשרינו עם מרוקו, השלטונות וראשי הקהילות
8. עם ישראל ויוצאי מרוקו בעולם מצדיעים ומנציחים באהבה את זכר המלך חסן II
9. עיצוב ערכי-מורשתי לחגיגות המימונה השנתיות
10. פרסומים ומדיה
11. סרטים
12. אמינות: מדבר שקר תרחק
13. שקיפות ותיעוד להיסטוריה
14. הקשיים העצומים בגיוס משאבים
15. המתנדבים בעם
16. רשימת 10 המייסדים ב-1.1.2001
סיכום ומקצת ההשגים
יעדים לקראת 2020
דברים בשם אומרם...
המבצע הסודי ”איילת השחר” מאל-חוסימה שבמרוקו לירושלים
לפתיחת החוברת לחץ על התמונה