"חזון והגשמה" הינו ספר-אלבום המרכז תמצית מפעליו ויוזמותיו הציבוריות של סם בן-שטרית-נשיא הפדרציה העולמית, מלווים בתמונות ממחישות של כל מפעל ומפעל.

קרא עוד

החוברת מסקרת את פעילות הפדרציה העולמית מיום הקמתה ועד היום.

קרא עוד

עיצוב ערכי-מורשתי לחגיגות המימונה המרכזיות-והמקומיות. קיום רבי-שייח בהשתתפות אישי רוח על הנושא המרכזי שנקבע לאותה השנה.

קרא עוד

בכל שנה קיום אזכרה ממלכתית ל-44 מעפילי "אגוז" - ליד קברותיהם בהר-הרצל ואזכרות מקומיות ברחבי הארץ-לרבות בבתי ספר.

קרא עוד

כנסים, תערוכות, תצוגות, ערבי הצדעה ליהדות מרוקו, ימי עיון פסטיבלים, שייט ומורשת ועוד...

קרא עוד

הענקת מלגות לימודים לסטודנטים מעוטי-הכנסה, מכלל קהילות ישראל, ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין. המלגות מוענקות בטקס חלוקת מלגות ארצי .

קרא עוד

שנתון "דבר הפדרציה העולמית" אירועי הפדרציה. כתב העת הדיגיטלי "יהדות מרוקו: מורשת, הגות ואמנות" - מאמרים להכרת יהדות מרוקו ועוד..

קרא עוד

אחת לשנה בחירת והכתרת דמות מופת ברב עם והדר, במהלך הטקס הקראת הנימוקים להכתרתו.

קרא עוד

טיפוח קשרים עם מרוקו. קשר עם יהדות התפוצות - הרחבת רשת סניפי הפדרציה בעולם.

קרא עוד

"ספר הזהב ליהדות מרוקו" - מפעל הרשמה והנצחה שיופקד למשמרת עולם במשכן נשיאי ישראל בירושלים. כמוסכם עם נשיא המדינה דאז-מר משה קצב.

קרא עוד

"מדליון המעברה" ותעודת הוקרה - הצדעה לסבלם ולתרומתם של כ-200,000 שוכני המעברות.

קרא עוד

עם ישראל ויוצאי מרוקו בעולם מצדיעים ומנציחים באהבה את זכר המלך חסן II, אשר הנצחתו הינה עבורנו חובה מוסרית -רגשית-ציבורית-מדינית והיסטורית.

קרא עוד