דף הבית >> מרוקו >> צדיקים ואישים במרוקו >> רבנו יעקב אבוחצירא
 

כתבות נוספות בקטגוריה

           צדיקים במרוקו-מאת שאול טנג'י     
           כתבה על שאול טנג'י - עונג שבת     
           שדר-דרש-שרד-מאת שאול טנג'י     
           אישים ומנהיגים בתולדות יהודי מרוקו     
           מלכה יהודיה במרוקו     
           רבנו יעקב אבוחצירא     

 

 

 

רבנו יעקב אבוחצירא זצוק"ל-מתוך הספר כוכב יעקב
מאת ידידנו שלמה גנון-סופר
ומחבר "המדריך השלם למטייל במרוקו"
 - מאמר מתוך המדריך (פרטים בתחתית העמוד)

להלן סיפור קצר מתוך לקט שנכתב על רבנו יעקב אביחצירא זצוק"ל בשם "כוכב יעקב"

מפגע החולירע
אשר הצדיק רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל ביקר בעיר פאס, קיבלו את פניו גדולי העיר וסיפרו לו את הסיפור הבא: "בשנת תר"ן השתוללה בפאס  מגפת החולירע שהפילה חללים רבים. באותה עת, ביקר בעיר הצדיק אביר יעקב אבוחצירא זצוק"ל והתארח בביתו של רבי יהודה שמש ז"ל. גילו מן השמיים שהמגפה פרצה כתוצאה מקטרוג רב. דינים קשים מתוחים על העיר וקשה לבטלן, הואיל וכך, הורה הצדיק לבל יניחו לאיש לבוא לפניו. הוא הסתגר בחדר ועסק בעבודת הקודש. בחוץ, המגפה המשיכה לעשות שמות ורק על בית משפחת שמש פסחה בזכות הצדיק.

לבעלי הבית הייתה חברה נאמנה ולה בן יחיד שחלה במחלה הנוראה וכל מי שהיה נגוע בה מת.

 
     
  התמונה באדיבות אמנות יהודית.
© כל הזכויות שמורות!  0505823050 האם, ברוב ייאושה שמעה שהצדיק נמצא בעיר אצל משפחת שמש והחליטה לפנות אליו. התייצבה מול הצדיק ובדמעות שליש התחננה בפניו שיעזור לבן שלה להחלים מהמחלה והוא הורה אותה להביא בפניו את בנה החולה. רבי יעקב הניח את ידו על ראשו של הנער ותוך כדי תפילה, דמעות זלגו מעניו ללא הפסקה, אחר כך פנה לאישה ובישר לה שבנה יחלים. האם נטלה את בנה בזרועותיה ושבה עמו לביתה. לא חלף זמן רב ובבן נכרו סימני התאוששות. האם שעקבה אחרי בנה ראתה את השינוי ופרצה בקריאות שמחה וגיל.

השמועה על החלמת הנער מהמחלה, עשתה לה כנפיים ובני השכונה באו לראות. האישה שהייתה שרויה בשמחה, גילתה להם שהצדיק ריפא את בנה מהמחלה שפגעה בו.


נקהלו רבני העיר ובראשם ראש אב בית הדין הגאון רבי אברהם צרפתי זצוק"ל, נכנסו לחדרו של הצדיק והעתירו בפניו להתפלל לביטול רוע הגזירה וללא היסוס, נענה להם בחיוב.

רבי יעקב כתב קמיעות וביקש שיתלו אותם בכל כניסה לבית יהודי ולאחר שהם עשו כן, המגפה נעצרה. רבי מאיר סיפר שבעת ביקורו בפאס, עדייו התנוססו קמיעות לשמירה ולזיכרון.

 
  הספרים שכתב של רבנו יעקב אבוחצירא זצוק"ל
הצדיק האלוקי מארץ הסהרה אשר באיזור תפילאלת, הרעיש עולמות תחתונים ועליונים, הרחיק לכת בכתיבתו ולא הניח זווית או פינה בחמישה חומשי תורה והכל עומד על עולם ומרחבי הרקיעים. ספריו מלאי פרשנות ומחזיקים בתוכם ברכה רבה ותהילת עולמים.

"דורש טוב"- דרשות מתובלות בחוכמת מוסר על פי הסוד. ספר זה, הודפס בירושלים בשנת תרמ"ד 1884.
"שערי ארוכה"- דרשות ומוסר. הודפס בירושלים בשנת תרמ"ג 1883.
"פיתוחי חותם"- על התורה. הודפס בירושלים בשנת תרס"ג 1903.
באורים על "התורה" בדרך הפרד"ס.
"יורו משפטיך ליעקב"- תשובות על שאלות. הודפס בירושלים בשנת תרמ"ג 1883.
"בגדי השרד"- פירוש על ההגדה. הודפס בירושלים בשנת תרמ"ד 1884.
פירוש על "ההגדה" ע"פ הסוד.
"מחשוף הלבן"- דרשות וביאורים על התורה. הודפס בירושלים בשנת תרנ"ב 1892.
"מעגלי הצדק"- פרפראות בפשט. הודפס בירושלים בשנת תרנ"ג 1893.
"גנזי המלך"- באורים בפרד"ס. הודפס בירושלים בשנת תרמ"ט 1889.
פירוש המילה "בראשית" ע"פ הפרד"ס.
"אלף בינה"- פירוש אלפא-ביתא. הודפס בירושלים בשנת תרנ"ג 1893.
"יגל יעקב"- תפילה ופיוטים. הודפס באלג'יר בשנת תרס"ה 1905.
"לבונה זכה"- חידושים על הש"ס.
"שערי תשובה"- על ענייני תשובה.
"שבת קודש"- ביאורים על השבת.
המעיין בספרים אלה ימצא מרגוע וסיפוק לנפשו, בהיותם כלי חמדה נועזים בחוכמתם ולוהטים בקדושתם.
 "והיו עיניך רואות את מוריך"
 מסורת אבותינו אשר עבדו את ה' בתמימות ודבקו בתורתו, קידשו את חייהם ללמוד התורה הקדושה, לשמור ולעשות, האירו את הארץ והדרים עליה בתורה ויראת ה' תמימה.

במסכת ברכות פרק ז' כתוב: "לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ {תהילים פרק מ"ו}, אל תקרי שמות אלא שמות, ופרשו שיש כאן רמז להנצחת שמות הצדיקים בכל דור ודור.

לידיעה כי, כל הכתוב כאן הינו טיפה אחת בתוך אוקיינוס החוכמה והידע, של גדולי חכמי מרוקו לדורותיהם.
בזה נבקש לפני הקב"ה שזכרם יעמוד לפניו וזכותם תעמוד לנו ולכל ישראל ונזכה לראות אור זיוום בביאת המשיח צדקנו במהרה בימינו אמן.   ירושלים עיה"ק
 מהשירים אודות הצדיק

מעולם לא עזבתיך ואתה אל תעזבני כי אני עבדך. ואתה מלכי.
עזור לעבדך ואל תשכח אותי כי אתה העולם.
יום תכפר עוונותיי ולהיכן אברח, אצלך חביבי ואתה תצילני.
שמור עלינו מהמוות ותכין לנו שמחות בזכות האבות
לך אתפלל תמיד. אני דומם תצילני מזמנים רעים
סודי אצלך שמור. אורך ימים ידוע. רחם עלינו סעד אותי אלוהים מלכנו.
שעה משעתו תעשיר. ורפואה מהשם על ליבי.
יצר הטוב דחוי. תמיד פניו זוהרות ואמר לי תראה רק אותי.
מדוע יצר הרע. הטביע בי טבע. 
 

 
יא כתרי יא כתרי. בוחצירא כתר.
יא כתרי יא יקר
יא כתרי החכם הגדול רציתי .............. איך לעשות אם היו
לי כנפיים הייתי עף. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי יא יום כמו זוהר השחר. בגמרא
ובזוהר.        
יא כתרי יא יקר
יא כתרי אתה המלך. כולם......................
.......................................חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי העניו ללא גבולות. אשרי מי שראה פניך. אפילו
בחלום לעולם לא יפחד........................................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי שאתה קדוש. דיבורך מתוק במיוחד בחידוש
וחידושך די דרוש. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי החסיד. דיבורך מתוק ונעים. שומעו
הינה אפילו חולה. ..........................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי אשרי הדור. שראו את האור. שנתן לך
את החיים והנשמה. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי בשמך המתוק. מתקדמים קדימה ומשתדלים
ותצילנו כשנעצר.............................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי אתה כמו מלאך.בקדושה יתרה שלך.
אלוהים לך נתן. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי בעל ההבנה. נשמתך ראה. בשמים תוכל
מאלוהים בלי בושה. ..................................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי בעל התבונה. ודינך לי כתבת. כל
החכמים עברת. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי בעל הצדקה. בלילות ללא שינה. שאתה רואה
הצרה. ........................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי כליל היופי. מתמיד בישיבה. קירית התורה
החביבה. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי בעל האמונה. הליכתך החזקה. ותפילתך  בסוד
הינה.   ..................................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי בעל ...............בזכותך קיים העולם. אליהו
בא אליך בחופזה. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי רחשך מושמע. בכל העולם ........................
..............................................חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי אילו ידעתי לדבר דברי תבונה. מהלליך
כתובים בשורה. .....................................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי בעל הנסים. לי הם פלא פלאים. עמלתי
בחיים וגם בקבר. חכם בוחצירא כתרי.
יא כתרי יא כתרי
יא כתרי נכדיך המה. יום יום יקראו בתורה. הקדושה
שלך תמימה. ...............................................
יא כתרי יא יקר
יא כתרי זכותך הגדולה. תבטל מעלינו הגזירה. תציל
אותנו מכל צרה. חכם בוחצירא כתרי
יא כתרי יא כתרי
יא רבי תקבל תפילתנו וזכות הרב שלנו תשמור
עלינו ועל ילדנו. ...........................................
יא כתרי יא יקר ....................................................
 כותב המאמר :

שלמה גנון
סופר ובלשן 
ניתן לרכוש את ספריו בחנויות המובחרות

לפרטים נוספים
shlomog10@walla.com

טל' : 052-3808064


ספרים נוספים, פרי עטו של שלמה גנון ושנת הוצאתם :

המדריך השלם למטייל במרוקו, מהדורה ראשונה – 1995, מהדורה שנייה - 2006, מהדורה שלישית בצבע– 2010
נער בצל המרד –נער יהודי שנקלע למחתרת המרוקנית שדרשה עצמאות למרוקו מצרפת הקולוניאלית- 2002
נהג מונית בניו יורק- הסכנות שהיו והינם מנת חלקם של כל נהג מונית בניו יורק ועוד- 2003    
הקלמר של מאי-מיועד לילדים בכיתה  ג'- ה' - 2004 
נאלה של בן –לנערים/רות בכיתה ז' ומעלה –2005          
רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל שקבור במרוקו -2008        
ברכות לכל אירוע- ברכות מוכנות לאירועים שונים- {חתונה, בר/בת מצווה, ברית מילא ועוד}- 2011   
מולדת מרוקנית-הגירת יהודי מרוקו שכתב הסנטור ממרוקו מר' בוטייב רידה ותירגום  לעברית - 2011   
הירייה השלישית-סיפורו של נער מתבגר שהפך לחייל -2012                                                           
המדריך השלם למטייל במרוקו  (בצרפתית) -  2012
בכתיבה: תלאותיה של משפחה - 2014 בעז"ה

 
     
     
 


בקרו אותנו גם ב-
  

מבצעי פרסום
באתרנו ובכתב העת


         
היו פעילים
תרמו לקרן מלגות


באמצעות הוראת קבע


או באמצעות ישראל תורמת

 בקרו אותנו גם ב-  ועשו לנו  

סרטים על הפדרציה העולמית ניתן לראות גם ב - 

    [להרשמה לרשימת תפוצה]      [Top]      [צור קשר]    (מפת האתר)

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו אינה אחראית לתוכן הפרסומים והתחיבויות המפרסמים.
WebSite123 מערכת לבניית אתרים בקלות