דף הבית >> מרוקו >> צדיקים ואישים במרוקו
צדיקים ואישים במרוקו          
 
עוד בקטגוריה

           צדיקים במרוקו-מאת שאול טנג'י     
           כתבה על שאול טנג'י - עונג שבת     
           שדר-דרש-שרד-מאת שאול טנג'י     
           אישים ומנהיגים בתולדות יהודי מרוקו     
           מלכה יהודיה במרוקו     
           רבנו יעקב אבוחצירא     
 
צדיקים ואישים במרוקו
מתוך "אנציקלופדיה של חכמי מרוקו"
מאת ידידנו שאול טנג'י

 
אמרו חז"ל "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" (שו"ת ציץ אליעזר חלק י' סימן א'). קשה להינחם על הסתלקותו של צדיק, כי "צדיק שאבד לדורו אבד" (מס' מגילה, ט"ו) וכולנו מצטערים ומרגישים בהעדרו, רק זיכרון מידותיו וכח מעשיו בתורה ויראת-שמים בכוחם לנחם.

גם אחרי פטירתם של הצדיקים, לא נותק הקשר העמוק איתם, עובדה שעד היום אנו ממשיכים לפקוד את מקום  מנוחתם הן בעת שמחה והן בעת עצב. מביקורים אלה, הבאנו שמחת-נפש וקדושה עמוקה אל תוך חדרי לבנו. תופעה זו היא אחד המאפיינים החשובים בקרב יהודי-מרוקו
   
עד עצם היום הזה אתה שומע ביראת כבוד ובחרדת קודש שמם של הצדיקים שגור בפיהם. מברכים ונשבעים בשמם, ואף  קבעו להם מטבע-לשון של הודאה ותפילה היוצאת מפיהם מאליה. לא פעם ולא פעמיים במהלך שיחה ולו קצרה או בכל הזדמנות שהיא, אנו שומעים יהודים מרוקנים אומרים: "בְּלָּלאּה וּבְּצדיק"- (באלקים ובצדיק) "בְּלָּלאהּ וּבְּסִידִי" - (בזכות האלקים ואדו-ני – הכוונה לצדיק) "הָא חְנָא פְעָאר אְלָּלאהּ וּפְעָארו" - (אנו בחסדי  האלקים  ובחסדי הצדיק) ועוד כאלה נוסחאות קבועות, המשתרבבות לתוך שיחותיהם וברכותיהם, ותפילותיהם קולחות בשטף מתוך לב טהור מלא אהבה ואמונה.
    יהודי-מרוקו ידועים באמונתם העזה באלקי-ישראל ובעבדיו הקדושים, משרתיו עושי רצונו, תמיד הם שאפו לישועות ונפלאות העל-טבעיות ע"י תפילותיהם לבורא-עולם בזכות הצדיקים שוכני עפר, ואכן אלקים שמע לקול תפילתנו ונעשו נסים ונפלאות עמנו בכל זמן ובכל דור ודור. ברוך שומע תפילות עמו ישראל ברחמים.
   
במשך כל הדורות, שימשו צדיקי וחכמי העם היהודי כעמודי-האש לפני המחנה, כי לאורם התחנכנו ומדרכיהם למדנו. חייהם ואורחותיהם הפכו לחלק מחיינו, ומעשיהם וצדקתם הוציאו אותם מאלמוניותם אל אמונת ההמון.


 
ההשתטחות על קברי-הצדיקים היא, מסורת עתיקת-יומין, והתפילה שם עושה פירות, כי מקום קבורת הצדיק הוא מקום שפע וברכה למתפללים ולמבקשים זכותו, שיעמוד מליץ יושר בעדם.
בספר "מטה אפרים" כתוב: "מקום קבורת הצדיק, הוא מקום קדוש וטהור, והמשתטח על קברי- הצדיקים, אל ישים מגמתו נגד המתים השוכבים שם, אך יבקש מהשם יתברך שירחם עליו בזכות אותם צדיקים שוכני עפר".
 
הבעל שם-טוב אמר: "כי ביום ההילולא של הצדיק אזי מוכרח אדם להטריח על עצמו ללכת אל ציונו של הצדיק, כי אז השערים פתוחין לשמוע צעקת המבקשים על ציונו, ולהיות עבורם שליח מצווה ולפעול בשבילם כל טוב".

 
אמונתם העזה של יהודי מרוקו בצדיקיה וחכמיה

יש צדיקים  שהוכרו  כנערצים  עוד בחייהם או לאחר פטירתם, ויש צדיקים  כאלה  שהתגלו בחלום וקיבלו משמעות רצינית בחיי-הקהילה, דבר שהביא לידי יוזמה של פקידת קברו של הצדיק באופן קבוע, לימוד תורה והקמת בתי-כנסת. 

אין כמעט משפחה או קהילה שלא קשורה ל"סְדִּיק" (צדיק) הקבור באזור מגוריה או בישוב קרוב אותו פוקדים, לא רק במועד  פטירתו,  אלא  בעיקר לפי  הקשר הנפשי  שנוצר בין  המשפחה, או בסיועו לקהילה בעת צרה. זכר הצדיק לא  ימוש מאותה משפחה הדואגת ומקפידה להדליק נר לזכרו בערב-שבת, בראש-חודש  ובמועדי-ישראל. יש צדיקים  הנערצים על כלל יהודי מרוקו כמו:  רבי חיים פִּינְטוֹ, רבי רפאל אְנְקָוָוה, רבי דוד ומשה, רבי עמרם בן-דִיוָואן, רבי דוד בן-ברוך ועוד.


 
מרוקו והיהודים

בעולם  היהודי  השם  "מרוקו" - הארץ הדשנה והרעננה, אינו מייצג רק גבעות חול אינסופיות, עצי-תמר לכל אורך האופק, והאקלים המדברי היבש. במשך מאות שנים, הייתה מרוקו בראש ובראשונה המרכז היהודי  הגדול והחשוב ביותר בצפון-אפריקה.
 
בין גבעות המדבר פיכו בה בעוז, חיים יהודיים שורשיים, הספוגים בתורה ובמצוות,  רבנים תלמודיים ופוסקי-הלכה נולדו, פעלו  בה ויהיו לפרי ברכה.
הרבנים והחכמים, המה עשו חובתם בחריצות להגות בתורה יומם ולילה, חידשו חידושים למכביר, חיברו ספרים בכל אופני פרטי התורה.
 
האור הרוחני שהקרינו צדיקי וחכמי-מרוקו לאורך כל הדורות, נגה סביבותיו והאיר למרחקים. הם הניחו ברכה אחריהם, ברכת עולם לדור דור, "כמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו" (ישעיהו נ"ח/י"א).
 
ישמחו אלי גיל בעת תתעדן נפש ההוגה בספריהם, ושפתותיהם יהיו דובבות בעולם האמת בישיבה עליונה, ותורתם תהיה כגשם לנו לרוות צימאונו, ולהשיב נפש בחיי- העולם הזה ובעולם הבא. 
היא תעמוד לנו להנחות אותם בדרכי העולם הבא בשבילי עולם הנצח, להכתירם בכתר עטרה. זכרם הטוב לא יסוף מעדת ישורון כל הימים.
 
מרוקו הייתה, ונשארה, לדורות, סמל של נווה-מדבר רוחני וסמל של חיי-קדושה וטהרה ושל אמונת חכמים אמיתית.
  

 
שיר שחובר על-ידי *גד כהן על
 זאת יהדות מרוקו


בשורות ספורות אספר קורות עדה,
שראשיתה אפופה אגדה, ותדמיתה עדיין חידה.
 
אורה הגנוז טרם נגלה,
ומצפה לחשיפה וגאולה.
זאת העדה המרוקאית ספוגת האמונה,
באלקי ישראל ותורתו, ולציון נאמנה.
 
מתוכה במרוצת השנים, הופיעו גדולי תורה,
שפירשו את התורה בפרשנות מאלפת ומאירה.
דרכי נבוכים באמונתם ותועים,
אשר ניצלו מידי זרים ורשעים.
 
משורריה היו כינורים בשיריהם המעוררים.
לירושלים, ולכל האתרים, של הארץ הקדושה.
עתיקת יומין וגם חדשה,
והנפש ערגה ונכספה לציון ולירושלים היפה.
 
זאת הייתה הציונות והאמונה בגאולה
של יהדות מרוקו תמימה וטהורה, ובלי סימני שאלה.
במשך דורות, עליית בניה לא נפסקה
לעיר האבות, טבריה, צפת ולירושלים העתיקה.
 
ובהתחדש עצמאות ישראל גברה התשוקה,
להיגאל ולעלות, למרות כל צרה וצוקה,
ויהדות שלמה בנעריה ובזקניה
אחוזת חדוות הגאולה נשאה פעמיה מזרחה
לבנות ולחדש ימיה
של ארץ המצפה לעלית בניה-בוניה
ותרומתה מאד נכבדה ולא נופלת מכל עדה
בהגנה ובנין מולדת חדשה.
 
 
מרוקו ידועה כארץ מכניסת אורחים, ואסיים פרק זה באחד הפתגמים שמצאתי בספרה של הסופרת היהודיה המרוקנית נינה בנון NINA BANON – GUIDE ET HISTOIR DU MAROC
 
OH  VOYAGEUR! SI TU VIENS CHEZ NOUS TU SERAS LE MAITRE DE LA MAISON ET NOUS NOUS SERONS TES INVITES

 
אָה לַמְסַאפֶר! אִילָה זִיתִּי עְנְדְנָא, כּוּן אֶנְתִּי מוּל אְדָּאר, אוּחְנָה נְכּוּנוּ דְיָאף דְיָאלְךּ.
(הו נוסע! אם באת אלינו, תהיה אתה בעל-הבית ואנו האורחים שלך)

 

 

 

מדריך טיולים יקר!
 במידה וברצונך להעשיר דף זה מפרי עטך נשמח לקבלו לכתובת : fedemaroc26@gmail.com
את הכתבה יש לשלוח כקובץ וורד מצורף למייל. ניתן לשלוח גם תמונות
אנא ציין במייל את פרטיך האישיים כולל שם מלא, כתובת ומס' טלפון לבירורים.
הערה : הכתבה, במידה ותפורסם (על פי שיקול המערכת), תשא את פרטי ההתקשרות עמך.
     
   
 


בקרו אותנו גם ב-
  

מבצעי פרסום
באתרנו ובכתב העת


         
היו פעילים
תרמו לקרן מלגות


באמצעות הוראת קבע


או באמצעות ישראל תורמת

 


 
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" sab="11549" style="background-image: url(" image="" users="" 189578="" ftp="" my_files="" template="" footer_teva.jpg?id="3242579&quot;);" background-repeat:="" no-repeat;"="" width="786">


בקרו אותנו גם ב- ועשו לנו  

סרטים על הפדרציה העולמית ניתן לראות גם ב - 

    [להרשמה לרשימת תפוצה]      [Top]      [צור קשר]    (מפת האתר)

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו אינה אחראית לתוכן הפרסומים והתחיבויות המפרסמים.


 
WebSite123 מערכת לבניית אתרים בקלות