שלמה אביטן
חבר הועד המנהל, יו"ר בית נבחרי ההסתדרות