צבי ויטנברג


צבי ויטנברג
גזבר הפדרציה, לשעבר מראשי "בזק"