פיני אלקיים
חבר הועד המנהל, יו"ר סניף הפדרציה בפ"ת