עו"ד דודו פרץ


עו"ד דודו פרץ
חבר הועד המנהל, סא"ל (מיל.)