סם בן-שטרית


סם בן-שטרית
נשיא ומייסד הפדרציה העולמית