הרב יוסף מויאל
חבר הועד המנהל, הבעלים של "פאר הקודש"