ד"ר יוסף ונונו
יו"ר הועד המנהל, לשעבר ח"כ ורה"ע ק. מלאכי