התוועדות עם ח"כ חילי טרופר שר התרבות והספורט

יום שני י"ג באב תש"פ 3.8.2020

בהתוועדות השתתפו: כב' הרבנית ברוריה זבולוני-אפרגן, הסופר והעיתונאי-ברוך מאירי ונשיא הפדרציה העולמית מר סם בן שטרית, בזום: גב' גלית ווהבה-ראשת המינהל והגב' כלנית שמיר-מנהלת אגף התקציבים.

סם בן שטרית: באנו לברכך בתפקידך הרם, ולהעלות על נס את המסירות והסיוע שאנו מקבלים מידי גב' גלית ווהבה,גב' כלנית שמיר  וגב' רויטל לוי-מזרחי. אינני מכיר עובדי מדינה הנותנים את הנידים והטלפונים בבית כמו אנשי מינהל התרבות. כולנו פונים ונענים מרצון אפילו בשעות חריגות.

מכתבנו לשר מיום 2.8.2020 הוצג כחלק אינטגרלי מתוכן ההתוועדות ובו פירוט מלא על 2 פניותינו. למכתב, צורפו חוות דעת של פרופ' שמעון שטרית, פרופ' אהרן ממן ועו"ד עמי סביר בנדון.

השר שואל את ראשי המינהל: מה אתן אומרות!

 גלית וכלנית: הענקת מלגות אינן במסגרת תרבות ומורשת!

 השר טרופר: זה מעשה חשוב מאוד, ובל נעמיד מכשולים. יש למצוא דרך שכל מילגאי יעשה עבודה על "תרבות בית אבא", וכך המלגה מוענקת עבור פרוייקט תרבות.

סם בן שטרית: אנו נדאג, שכל סטודנט יהיה חייב בפרוייקט-כפי שמציע כבוד השר.

סיכום: גלית וכלנית ויועץ משפטי של המשרד, יחד עם פרופ' אהרן ממן, עו"ד עמי סביר וסם ייפגשו במטרה למצוא פתרון ברוח הצעת שר התרבות והספורט.

קדמה לפגישה: לשר הוענקו מפת קידוש ותעודת הרשמה שמית "בספר הזהב" תחת הכותרת "מצדיעים לאיש רב החסד". ברוך מאירי הגיש לשר את ספרו על המעברות.