דף הבית >> מלגות >> טפסים וקריטריונים למלגה
 
 

           תאריכי הרשמה למלגות     
           טפסים וקריטריונים למלגה     
           רשימת מלגות נוספות     
           הסדרי מימון לסטודנטים     
           טקסי חלוקת מלגות לפי שנים     

הרשמה למלגות לסטודנטים לשנת הלימודים 2018-2019
פתיחת הרשמה- 1.8.18  נעילת הרשמה 31.8.18

סטודנטים יקרים שלום רב,

ההרשמה למלגות של "הפדרציה העולמית" לשנת הלימודים 2018-2019 נפתחה והיא תינעל בתאריך 31.8.18. לידיעתכם, סכום המלגה משתנה ונקבע ביננו לבין העיר/המוסד השותפים.  

סטודנטים אשר מוסד לימודיהם או הרשות המקומית בה הם גרים אינם שותפים עמנו ואשר אינם מופיעים בעמוד זה-שימו לב, במידה ויושג הסכם נוסף עם מוסד לימודים/רשויות מקומיות להענקת מלגות נעדכנן כאן, על כן מומלץ יש להתעדכן מידי פעם בעמוד זה, וזאת עד לתאריך נעילת המלגות.
 


טופס מלגות להורדה

הבהרות וכתובות לשליחת
טפסי הבקשה למלגה

תנאי סף להגשת בקשה למלגה :

* המלגה מיועדת לסטודנטים שלמדו השנה לימודי תואר (לא לסטודנטים המתחילים רק בשנה הבאה).

* המלגות מיועדות לסטודנטים מכלל קהילות ישראל, הגרים בעיר השותפה עמנו במתן מלגות או הלומדים במוסד לימודי השותף עמנו במתן מלגות (הפירוט יופיע בעת פתיחת ההרשמה בטבלה מטה).


* לסטודנט המגיש בקשתו למכללה שותפה: יכול להגיש רק סטודנט אשר אושר לקבלת מלגה ע"י גורם נוסף, ומוכר בלשכת הדיקן במוסד לימודיו.

* מילוי טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים והגשתו במשרד איש הקשר אשר יופיע בטבלה מטה בעת פתיחת ההרשמה.

* צירוף מסמכים מאמתים כפי שמופיע בטופסי המלגות וצירוף תמונת פספורט.

* חתימה על הסכמה (עמוד אחרון בטופס הבקשה) לשליחת מכתב תודה לתורם ופרסום הזוכים באתר האינטרנט ובחוברת "דבר הפדרציה".

ההעדפות לפיהן נבחנות בקשותיכם בוועדות של מוסדות הלימוד והפדרציה:
תינתן עדיפות לסטודנטים נעדרי הכנסה משלהם או שהכנסת הוריהם היא 2,500 ₪ לכל נפש במשפחה
תינתן עדיפות לסטודנטים הגרים באזורי מצוקה וערי פיתוח, ערי הצפון והדרום
תינתן עדיפות ליוצאי צבא מיחידות קרביות
תינתן עדיפות ללומדים לתואר ראשון

תינתן עדיפות לסטודנט שלא זכה במלגת הפדרציה ב-3 שנים האחרונות

שימו לב למועד נעילת ההרשמה כפי שיפורסמו  - לאחר מועד זה לא ניתן יהא למשוך טפסים מאתר האינטרנט.

כתובות לשליחת טפסי הבקשה למלגה

מבוא :
(א) להלן רשימת הערים ומוסדות להשכלה גבוהה שניתן להגיש לנציגיהם טפסי הבקשה הנ"ל (עד ה-31.8.18 בלבד!), יש למלאם במדויק ולצרף האסמכתאות הנדרשות.

(ב) נדגיש, רק סטודנטים המתגוררים בערים ו/או הלומדים במוסדות דלהלן והעומדים בקריטריונים, רשאים להגיש מועמדותם. אין להפנות טפסים אלו לשום יישוב או מוסד אקדמאי שאינו רשום מטה, ו/או לפדרציה העולמית. הטפסים מועברים אלינו רק באמצעות ובהמלצת מוסדות הלימוד/העיריות השותפים עמנו.

(ג) יש לצרף לטופסי הבקשה תמונת פנים או פרופיל יפה וראויה לפרסום בשנתון היוקרתי ל-2018-2019 : "דבר הפדרציה העולמית".
 
ערים ויישובים שותפים: 
 
שם העיר/יישוב פרטי הנציג לו יש למסור את טופס הבקשה על צירופיו
אין הסדר שותפות במלגות לשנה זו.
במידה ויושג הסדר במהלך חודש ההרשמה למלגות-נעדכן עמוד זה.
-------
 
מוסדות לימוד שותפים: 
שם המוסד פרטי הנציג לו יש למסור את טופס הבקשה על צירופיו
המכללה האקד' ספיר גב' מורן שבח- מזכירת משרד הדיקן
המכללה האקד' רופין גב' רוחה פלר חסון - מזכירת דיקן סטודנטים
המרכז הבינתחומי-הרצליה גב' גלית צבי- סגנית דיקנית הסטודנטים
המכללה האקד' סמי שמעון גב' יוליה ברוורמן – רמ"ד מלגות והלוואות לסטודנטים
המרכז האקד' פרס גב' שחר רובין-רכזת רווחה ומעורבות חברתית
 
שימו לב: אנו פועלים לגיוס כספים נוספים למלגות. במידה ויתקבלו ונוסיף מכללות/עיריות נפרסם בעמוד זה.
  
כל עדכון בנושא המלגות יבוצע באמצעות עמוד זה.  אין להתקשר אלינו טלפונית !


בתודה ובהצלחה
הנהלת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
 
 


בקרו אותנו גם ב-
  

מבצעי פרסום
באתרנו ובכתב העת


         
היו פעילים
תרמו לקרן מלגות


באמצעות הוראת קבע


או באמצעות ישראל תורמת

 


 
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="21" sab="11549" style="background-image: url(" image="" users="" 189578="" ftp="" my_files="" template="" footer_teva.jpg?id="3242579&quot;);" background-repeat:="" no-repeat;"="" width="786">


בקרו אותנו גם ב- ועשו לנו  

סרטים על הפדרציה העולמית ניתן לראות גם ב - 

    [להרשמה לרשימת תפוצה]      [Top]      [צור קשר]    (מפת האתר)

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו אינה אחראית לתוכן הפרסומים והתחיבויות המפרסמים.


 
WebSite123 מערכת לבניית אתרים בקלות